Vergunning nodig voor een terrasoverkapping?

vergunning terrasoverkappingKun je niet lekker in de schaduw zitten op je terras? Of wil je met wat slechter weer toch droog buiten kunnen zitten? Dan is het plaatsen van een terrasoverkapping een goede oplossing. Zodra je weet hoe de overkapping eruit moet zien en waar deze geplaatst moet worden, rest je nog één ding, namelijk het aanvragen van een vergunning voor de terrasoverkapping. In dit artikel wordt duidelijk of en wanneer je een vergunning voor een terrasoverkapping moet aanvragen.

 • Gratis offertes voor terrasoverkappingen ontvangen?
  Vul dit formulier in voor elektronische offertes van meerdere vakmannen te ontvangen!

Het uitgangspunt

De grondregel in de wetgeving van de overheid is dat het uitbreiden van de woning nooit vrijgesteld is van een vergunning. Er zijn echter uitzonderingen waarbij het aanvragen van een vergunning vervangen is door meldingsplicht. Tevens zijn er gevallen dat je ook geen meldingsplicht hebt en dus gewoon een overkapping vergunningsvrij kunt bouwen en je verder niets hoeft te doen.

terrasoverkapping vergunning

Vrijstelling van vergunning en meldingsplicht

Voor het plaatsen van een terrasoverkapping zonder vergunning en meldingsplicht, moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De terrasoverkapping is niet hoger dan 3,5 meter gemeten vanaf de grond tot het hoogste punt van de overkapping.
 • De terrasoverkapping wordt maximaal dertig meter vanaf de woning opgetrokken.
 • In de zijtuin blijft de terrasoverkapping minstens drie meter van de perceelgrens.
 • In de achtertuin blijft de terrasoverkapping een meter van de perceelgrens. Als er op de perceelgrens een scheidingsmuur staat, mag de terrasoverkapping daar tegenaan gebouwd worden, mits de scheidingsmuur niet veranderd wordt.
 • De totale oppervlakte van de terrasoverkapping mag niet meer dan veertig vierkante meter bedragen. Hier worden bestaande bijgebouwen, bijvoorbeeld een tuinhuisje of carport, in de berekening meegenomen.

Een voorbeeld uit de praktijk

De familie Claessen wil een terrasoverkapping bouwen aan de gevel van het huis. De terrasoverkapping gaat drie meter hoog worden en heeft een oppervlakte van tien vierkante meter. De familie Claessen heeft in de tuin al een tuinhuisje staan van vijftien vierkante meter. De familie Claessen kan nu in principe de overkapping bouwen zonder een vergunning aan te vragen. De terrasoverkapping is namelijk niet hoger dan 3,5 meter. De oppervlakte van tien vierkante meter plus de oppervlakte van het tuinhuisje (vijftien vierkante meter) blijft binnen veertig vierkante meter. Het enige wat de familie Claessen moet doen, is informeren bij de overheid en de gemeente of er aanvullende voorwaarden gelden voor de plek waar de terrasoverkapping geplaatst gaat worden.

terrasoverkapping vergunning nodig?

Uitzonderingen

Als je aan alle bovenstaande voorwaarden voldoet, kan het nog zijn dat je geen vrijstelling hebt van vergunning en meldingsplicht. Het bouwen van een overkapping is niet vergunningsvrij als:

 • Je de overkapping in een kwetsbaar gebied plaatst.
 • Binnen vijf meter van een talud plaatst.
 • Binnen de erfdienstbaarheidzone plaatst.
 • Je de overkapping binnen afgebakende oeverzones plaatst.

In dit kader zijn er nog meer aanvullende voorwaarden. Hiervoor heeft de overheid de zogenaamde “checklist vrijstellingen” opgesteld. Ook je gemeente kan nog met aanvullende voorwaarden komen. Laat je over deze voorwaarden goed informeren voor je gaat bouwen. 

De checklist “vrijstellingen”

Er zijn dus nog aanvullende voorwaarden voor het plaatsen van een terrasoverkapping zonder vergunning. Deze zijn weergegeven in de checklist “vrijstellingen”. Je kunt dus zonder vergunning een overkapping bouwen als je ook voldoet aan deze voorwaarden:

 • De bouw is niet in strijd met een bijzonder plan van aanleg (BPA), gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) of een verkavelingsvergunning.
 • Het bouwen is niet in strijd met stedenbouwkundige verordeningen van gewest, provincie of gemeente.
 • De bouw is niet in strijd met uitdrukkelijke voorwaarden van de bestaande stedenbouwkundige vergunningen.
 • Als de bouw niet in strijd is met andere wetgeving, bijvoorbeeld: erfdienstbaarheden, burgerlijk wetboek of natuurwetgeving.

Bijzondere situaties

Ook al ben je vrijgesteld van een vergunning voor een terrasoverkapping, toch zijn er bijzondere situaties mogelijk. In dit geval moet je zorgen voor een machtiging van het agentschap Onroerend Erfgoed. Deze machtiging moet je aanvragen als je op de volgende plekken wilt bouwen:

 • Bij percelen met beschermde monumenten.
 • In beschermde landschappen of aangeduide erfgoedlandschappen.
 • In beschermde stads- en dorpsgezichten.
 • Bij beschermde archeologische monumenten.

vergunning nodig voor overkapping?

Wanneer heb je meldingsplicht?

Het kan ook zijn dat je geen vergunning voor een terrasoverkapping hoeft aan te vragen, maar wel meldingsplicht hebt. Bij het plaatsen van een terrasoverkapping zonder vergunning zijn er ook geen gevallen van meldingsplicht. Hier hoef je dus geen rekening mee te houden.

Komt er een architect aan te pas?

Als je een terrasoverkapping wilt bouwen, zou er in principe ook een architect aan te pas moeten komen. Ook op deze regel zijn echter weer uitzonderingen. Als voorwaarde voor het niet vragen aan een architect geldt wel dat de bouw geen constructieprobleem met zich meebrengt, of dat de stabiliteit van aanpalende gebouwen gewijzigd wordt. In de volgende gevallen heb je geen architect nodig:

 • De oppervlakte van de terrasoverkapping mag niet groter zijn dan veertig vierkante meter
 • De kroonlijsthoogte mag niet hoger zijn dan drie meter.
 • De nokhoogte mag niet hoger zijn dat 4,5 meter.

Nog een praktijkvoorbeeld

De familie Nuytinck wil een aluminium terrasoverkapping bouwen. De overkapping heeft een oppervlakte van dertig vierkante meter en wordt drie meter hoog. De familie heeft echter maar weinig ruimte, omdat het in een beschermd dorpsgezicht woont. Daardoor komt de terrasoverkapping in de achtertuin op een halve meter van de perceelgrens te staan.

Ondanks dat de terrasoverkapping voldoet aan de juiste maten, moet de familie Nuytinck toch een vergunning aanvragen. De overkapping komt namelijk minder dan een meter van de perceelgrens te staan in de achtertuin. Daarbij moet de familie Nuytinck ook nog een machtiging van het agentschap Onroerend Erfgoed aanvragen, omdat ze in een beschermd dorpsgezicht wonen. Er hoeft geen architect gevraagd worden.

Schakel de vakman in

Mocht je twijfelen of jouw geplande bouw van een overkapping vergunningsvrij is dan is het een goed idee om een vakman in te schakelen. Via onze online dienst kan je alvast een gratis offerte aanvragen voor het bouwen van een terrasoverkapping. De aannemer is op de hoogte van alle regeltjes en weet precies of je wel of geen vergunning nodig hebt. Daarbij kan hij de benodigde vergunning voor de terrasoverkapping ook voor je aanvragen en dat scheelt je weer een hoop rompslomp. Het beste kun je meerdere offertes laten maken en deze naast elkaar leggen. Vergelijken van offertes loon echt de moeite, want het kan een behoorlijk financieel voordeel geven. Het maken van een offerte is altijd gratis en je zit verder nergens aan vast.

terrasoverkapping architect en vergunning